Promocija priručnika "Kako učenicima pomoći da uspješno stvaraju usmene i pisane, umjetničke i neumjetničke tekstove"


  18.12.2014. - 08:40 | diana


U OŠ „Narodni heroj Savo Ilić“ u Kotoru, organizovana je još jedna promocija priručnika Kako učenicima pomoći da uspješno stvaraju usmene i pisane, umjetničke i neumjetničke tekstove – prvi koraci, u izdanju Zavoda za školstvo, namijenjena učiteljima, profesorima crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti i direktorima iz 12 osnovnih škola sa područja opština Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi. U radu su prisustvovali predstavnici Druge osnovne škole iz Budve, OŠ „Branko Brinić“ Radovići, OŠ „Drago Milović“ Tivat, OŠ „Nikola Đurković“ Radanovići, OŠ „Ivo Visin“ Prčanj, OŠ „Njegoš“ Kotor, OŠ „Narodni heroj Savo Ilić“ Kotor, OŠ „Orjenski bataljon“ Bijela i OŠ „Milan Vuković“ Herceg Novi.

Prezentacija se odnosila na suštinu, ciljeve i rezultate istoimenog Projekta sa čijom realizacijom se počelo 2011. godine i u koji je uključeno 52 nastavnika iz 13 osnovnih škola iz Podgorice, Bara, Nikšića i Bijelog Polja, te na iskustva iz prakse sistematizovana u samom priručniku. Primjeri dobre prakse od kojih se većinom priručnik sastoji, rezultat su primjene metodskog pristupa Put stvaraoca od prvog do devetog razreda osnovne škole.

Članice stručnog tima dr Dušanka Popović i Nađa Durković predstavile su priručnik i pozvale sve profesore da prouče i primjenjuju predloženi metodski postupak, te da primjere svoje dobre prakse podijele sa ostalim nastavnicima, bilo putem neposrednih susreta, bilo u nekom narednom priručniku. O sopstvenim iskustvima iz nastave govorila je Ljubica Bulatović, profesorica razredne nastave iz OŠ „Milorad Musa Burzan“ u Podgorica, koja je u priručniku predstavila primjer dobre prakse iz svoje učionice.

Sve škole su dobile po dva primjerak priručnika i poster o stvaranju tekst. Više o samom projektu možete naći na adresi
http://www.zzs.gov.me/ rubrike/projekti/ projekti/ citalacka_pismenost/

Izvor: Web portal Zavod za školstvo Crne GoreReciklažom do zdrave životne sredine


  02.12.2014. - 08:51 | diana

 photo recikliranje_1382085625_670x0_zps535e3508.jpg
U osnovnoj školi „Narodni heroj Savo Ilić" počela je realizacija projekta „Reciklažom do zdrave životne sredine". „Reciklaža je opšti interes pa apelujemo na sve koji to mogu da podrže ovaj proces"–poručuju iz ekološke sekcije dobrotske škole.


Eksperimentalni čas-Podsjećanje na nekadašnju tradicionalnu nastavu


  28.11.2014. - 21:20 | diana

 photo DSC06386_zpsd1d52e6e.jpg
Nastavnica razredne nastave, Jagoda Stanišić, održala je čas matematike u četvrtom razredu u duhu tradicionalne nastave. Cilj podsjećanja na nekadašnu nastavu je bio upoređivanje elemenata klasične i savremene nastave, kako bi se kroz uočene razlike odredio stepen unaprijeđivanja nastavnog procesa.

LINK ZA PREUZIMANJE FOTOGRAFIJA


Dani otvorenih vrata u OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"


  25.11.2014. - 15:39 | diana

 photo daniotvvrata_zpsc9d71b89.jpg

Osnovna škola „Narodni heroj Savo Ilić“ u Dobroti organizovala je Dan otvorenih vrata povodom Dana opštine Kotor. Ovom prilikom otvorene su izložbe knjiga „Kotorani Kotoru“ kao omaž uglednom Dobroćaninu Milošu Miloševiću, potom dobrotske čipke iz kolekcije Nadežde Radović, kao i mediteranske hrane. Među gostima je bio i predsjednik Opštine Kotor dr Aleksandar Stjepčević.
O životu i radu znamenitog Dobroćanina dr Miloša Miloševića govorila je doskorašnja predsjednica Savjeta ove škole dr Ranka Krivokapić. Ona je istakla da je Milošević ostavio neizbrisive tragove velikog humaniste, pjesnika, istoričara, muzikologa, vrsnog arhiviste i iznad svega čovjeka koji je izuzetno volio svoju Boku. "Posebno mjesto u svom bogatom radu i proučavanju, dr Milošević je dao istoriji pomorstva, tom, kako je poetski govorio, „izvoru života na kamenu”. Izuzetno bogat Miloševićev naučno-istraživački opus, 24 objavljene knjige i više od 230 naučnih radova, predstavlja nezaobilazan naučni izvor, kako za naučne krugove, tako i za čitaoce zainteresovane za prošlost i istoriju Boke Kotorske. On je izabrao da bude posrednik između prošlosti i sadšnjosti, slikar kolektivne sudbine ljudi na obalama zaliva, odnosno svega onoga što karakteriše Mediteran"-kazala je dr. Krivokapić.Muzički dio programa obogatila je poznata kotorska klapa Incanto.
Program su nadahnuto vodili učenici Milica Kašćelan i Martin Krivokapić.


Predstavnici OŠ "Narodni heroj Savo Ilić" na šestom zasijedanju Dječjeg parlamenta


  24.11.2014. - 14:13 | diana

 photo 20141124_103512_zps2c6a65b2.jpg
Predstavnici naše škole Ivana Vukasović, učenica 9. razreda, Ivan Kašćelan, učenik 8. razreda i Sonja Tešović, učenica 8. razreda sa svojim facilitatorom Damirom Draškovićem uzeli su učešća na šestom Zasjedanju Dječjeg parlamenta u Skupštini Crne Gore.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić otvorio je VI zasijedanje Dječjeg parlamenta u Skupštini Crne Gore naglasivši da mu posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da je ovo zasijedanje postalo tradicija. Predsednik Krivokapić rekao je da se upravo vratio sa proslave četvrt vijeka od usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta u Njujorku i podsjetio da su dječja prava najuniverzalnija vrijednost.
Osnovna tema zasijedanja bila su pitanja i odgovori na to koliko su predstavnici vlasti učinili u proteklih pet godina odgovarajući na zahtjeve djece upućene iz Skupštine Crne Gore.
Čuli su se i razni zahtjevi: „da škola bude mjesto u kome se traži logičko i kritičko razmišljanje, gdje će se prepoznati potencijali, osnažiti vještine, gdje će djecu pripremiti da budu odgovorni građani 21. vijeka”. Predočeni su i konkretni problemi o broju časova, načinu ocjenjivanja, kvalitetu udžbenika ali i vršnjačkom nasilju. Djeca su danas podsjetila odrasle na inicijativu sa prošlogodišnjeg zasijedanja Đačkog parlamenta o ustanovljavanju “Dana otvorenih vrata za djecu”, ali su se i obratili poslanicima sljedećim riječima: “Nadamo se da ste svjesni činjenice da ovdje zastupate i interese djece. Međutim, rijetko kada čujemo da ste neka od pitanja koja su ovdje istaknuta ponovili na redovnim zasijedanjima Parlamenta, rijetko kada čujemo da je neko od vas učestvovao u nekoj akciji koja se odnosila na djecu. Da li ovako štite naše interese, da li su naša zasijedanja imala ikakav uticaj na vas? Razmišljajte i o nama kada sljedeći put sjednete u ove klupe.”
Zasijedanju je prisustvovalo 44 predstavnika lokalnih dječjih parlamenata iz 22 opštine, predstavnici Vlade Crne Gore, predstavnici poslaničkih klubova u Skupštini Crne Gore i predstavnici domaćih institucija i međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima prava djeteta, kao i članovi diplomatskog kora.
VI Dječji parlament organizovala je Skupština Crne Gore u saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore, uz podršku Save the Children International, povodom 20. novembra, Dana usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta, a u susret ponovnom izvještavanju UN Komitetu za prava djeteta (2015).


Predstavnici OŠ „Narodni heroj Savo Ilić” na međunarodnim susretima osnovnih škola u Piranu


  19.10.2014. - 14:57 | diana


Na Me­đu­na­rod­nim su­sre­ti­ma osnov­nih ško­la, ko­ji se u slo­ve­nač­kom gra­du Pi­ra­nu odr­ža­vaju od 19. do 24. ok­to­bra, Cr­nu Go­ru je pred­sta­vlja­la Osnov­na ško­la „Na­rod­ni he­roj Sa­vo Ilić” iz Kotora. Predstavnici naše škole su učenice Jovana Tomanović i Maja Ćatović.
Po­red de­la­ga­ci­je iz Ko­to­ra, uče­stvo­va­li su i pred­stav­ni­ci osnov­nih ško­la iz Tur­ske, Grč­ke, Bu­gar­ske i do­ma­ći­na Slo­ve­ni­je. Cilj po­sje­te je uče­nje o ar­hi­tek­tu­ri kroz raz­li­či­te pred­me­te; je­zik, isto­ri­ja, ge­o­gra­fi­ja, fi­zi­ka, umjetn­ost, mu­zi­ka.


Naši volonteri u akciji Crvenog Krsta


  11.05.2014. - 21:36 | diana

U okviru Nedjelje Crvenog krsta organizovana je akcija "Vaše malo, nekome puno" u saradnji OO Crvenog krsta i kompanije Roda i Laković. Akciju prikupljanja pomoći za socijalno ugrožene porodice pomogli su učenici naše škole svojim volonterskim radom.

Revijalni meč mladih šahista


  11.05.2014. - 08:50 | diana


Revijalni meč između mladih šahista Resursnog centra za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović” iz Kotora i Osnovne škole “Narodni heroj Savo Ilić” iz Dobrote odigran je juče na dobrotskom šetalištu.
Prvi dio meča igran je po pravilima ubrzanog šaha, dok se u drugom dijelu koristio veliki baštenski šah.
U takvim uslovima bolje su se snašli osnovci iz Dobrote koji su ostvarili prednost u oba kruga (4:1 i 3:2), pa je meč završen njihovom pobjedom ukupnim rezultatom 7 : 3.
Nadmetanje mladih šahista privuklo je pažnju brojnih prolaznika koji su sunčano subotnje jutro provodili u šetnji.
Priredbi je prisustvovao i višestruki šampion Crne Gore šahovski majstor Momčilo Ćetković.
On je iskoristio priliku da mladim takmičarima prenese dio znanja i bogatog šahovskog iskustva.
Organizator priredbe bio je šahovski klub “Kotor”, a sponzor kafe-picerija “Mondo” iz Dobrote.


Treća nagrada za Mašu Radovanović na 8. međunarodnom festivalu dječije poezije „Dječije carstvo Mikrofin 2014.“


  03.05.2014. - 12:55 | diana

 photo Untitled_zps0eea421d.jpg

Na 8. međunarodnom festivalu dječije poezije u Banja Luci „Dječije carstvo Mikrofin 2014.“, održanom 24. i 25. aprila u Banja Luci, Maša Radovanović, učenica naše škole, predstavila se pjesmom „Bojiš li se mraka“ i osvojila treću nagradu, a dobitnica je i „Zlatnog ključa“ grada Banja Luke.
Ove godine primljen je najveći broj radova od kako festival postoji – preko 5000 radova, a na konkurs se odazvalo blizu 3500 malih pjesnika. "Dječije carstvoje jedina manifestacija ovog tipa koji se održava u Bosni i Hercegovini. “Dječije carstvo” je svojom veličinom, brojnošću učesnika i kvalitetom steklo ugled, kako među djecom i školama, tako i među piscima i kulturnim radnicima, ne samo u RS i BiH, nego i u cijelom regionu. Manifestacija Dječije carstvo je potpisala sporazume o saradnji sa manifestacijama: “Zmajeve dečije igre” iz Novog Sada, Susreti pisaca za djecu “Vezeni most” – Tuzla, “Sarajevski dani poezije” – dječiji program – Sarajevo, Festival pjesnika za djecu “Bulka” – Crvenka, Dječiji program “Ratkovićevih večeri poezije” – Bijelo Polje, “Festival humora za djecu” – Lazarevac, “Susreti pod starom maslinom” – Bar, te “Festival dječije knjige” Sliven – Bugarska. Organizator manifestacije je udruženje “KultArt, koje je osnovano u Banjaluci 2006. godine s ciljem da podstakne pjesništvo među učenicima osnovnih škola u regionu, da im omogući susrete sa afirmisanim dječijim pjesnicima i međusobno druženje i razmjenu iskustava.


Idi na stranicu  [1] 2 3 ... 24 25 26